Hiện tại, chúng tôi đang áp dụng 2 hình thức thanh toán chính đối với khách hàng: 

    + Thanh toán khi giao hàng (COD)

    + Chuyển khoản qua ngân hàng.