-Chọn sản phẩm .

-Xem chi tiết thông tin sản phẩm.

- Cho vào giỏ hàng .

                       + Nếu khách hàng muốn hủy bất cứ sản phẩm nào có trong giỏ hàng hiện tại thì ấn nút “xóa” ở 

                       + Nếu khách hàng cần chọn mua thêm sản phẩm thì ấn nút “tiếp tục mua hàng”.

 HOẶC chọn nút mua ngay sản phẩm.

-Tiếp tục ấn nút “ Tiến hành thanh toán”.

- Điền đầy đủ thông tiên của bạn theo hình trên và chọn hình thức thanh toán:

      + Chuyển khoản qua ngân hàng.

      + Thanh toán khi giao hàng (COD)

 

Sau đó chọn nút ĐẶT HÀNG